PERSONUPPGIFTSPOLICY

Ecopåsar.se är mån om din personliga integritet

Ecopåsar ansvarar för all personlig information som du förser oss med. För Ecopåsar är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg vid besök på vår webbplats och din personliga integritet är en viktig angelägenhet som vi särskilt beaktar i alla våra affärsprocesser. I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Ecopåsar är personuppgiftsansvarig

Ecopåsar är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår webbplats och hanterar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och EU-direktivet 95/46/EC (s.k. Dataskyddsdirektivet). 
Som personuppgiftsansvarig tar  Ecopåsar ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får ta del av vid köp, när du prenumererar på nyhetsbrev eller skapar ett personligt konto på Ecopåsar. 
Ecopåsar´s kontaktuppgifter är följande.

Ecopåsar 
c/o Asif Yagubov
212 37 Malmö, Agnesfridsvägen 93 
E-post:  info@ecopasar.se
Organisationsnummer: 960724-8516
VD och behörig företrädare: Alex Allahshukur
 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsnummer och, om betalning sker mot faktura, ditt personnummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av dammsugarpåsar.nu för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, avisera paketleverans via SMS, utföra kreditkontroll (för det syftet kan vi även spara uppgifter om dröjsmål med betalningar) samt skicka information om dammsugarpåsar.nu och andra erbjudanden för marknadsföringsändamål. Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig. 
För att kunna ge dig relevanta erbjudanden och information kan vi även komma att följa dina köpvanor när du besöker vår hemsida. 
Dina uppgifter lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att vi kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mail med nyhetsbrev eller direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Hur använder vi dina uppgifter?

För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina personuppgifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och överföras till godkända samarbetspartners eller underleverantörer till oss enligt vad som anges nedan. 
Vi använder cookies och andra verktyg, t.ex. verktyg för webbanalys, automatiskt för att samla in information om dig när du använder Ecopåsar webbplatser. Uppgifter vi samlar in automatiskt inkluderar exempelvis inställningar och val du gör då du använder webbshoppen på  Ecopåsar webbplats.  För mer information om cookies, läs här. Dina uppgifter lagras i Sverige. I enstaka fall även utanför EES-området. Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

Till vem överför vi dina uppgifter?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till godkända affärspartners som behandlar personuppgifter för Ecopåsar´s räkning för de syften som beskrivs i den här personuppgiftspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt avtal som säkerställer att behandlingen sker under samma former hos avtalsparten som hos Ecopåsar. Vi kräver vidare att de använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss. Det innebär, exempelvis, att vi vidarebefordrar adressuppgifter till leverantörer och speditörer i samband med leveranser. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysningsföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran.
Utöver vad som anges ovan förmedlar/säljer/byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Ecopåsar

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. På Ecopåsar skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering.

Information, registerutdrag m.m.

Du har rätt att kontakta oss för att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, missvisande eller irrelevant kan du vända dig till oss och skriftligen begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. 
Du har även rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära ett registerutdrag över de personuppgifter vi har registrerat om dig. En sådan ansökan om registerutdrag görs skriftligen till  dammsugarpåsar.nu´s kundtjänst. 
Som kund hos dammsugarpåsar.nu har du har alltid rätt att motsätta sig att personuppgifterna används för marknadsföringsändamål.  (t.ex. utskick av nyhetsbrev eller erbjudanden). Du kan kontakta oss antingen per brev till Ecopåsar, eller per e-post till info@Ecopasar.se
Om du önskar ytterligare information om vår behandling av personuppgifter eller om Ecopåsar användning av cookies är du välkommen att kontakta oss via e-post eller per post.

Samtycke

Genom att frivilligt lämna personuppgifter på info@Ecopasar.se och Ecopåsas hemsida samtycker du till att  Ecopåsar behandlar informationen i enlighet med denna policy och tillämplig lagstiftning. 
Du kan när som helst meddela oss att du önskar återkalla detta samtycke. I sådant fall kommer ingen ytterligare behandling av personuppgifter om dig att äga rum.

Ändring av policy

Denna policy kan uppdateras av oss. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för Senast uppdaterat högst upp på förstasidan av policyn. Vi rekommenderar dig att läsa igenom denna Personuppgiftspolicy varje gång du besöker  dammsugarpåsar.nu´s webbplats för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Sekretesspolicy

Om GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet. När den börjar gälla den 25:e maj 2018 ersätter den i stor utsträckning det nuvarande dataskyddsregelverket, vilket innebär att detta är den största förändringen av europeiska dataskyddsregler de senaste 20 åren.

Enkelt förklarat gäller GDPR för alla personuppgifter som hanteras inom EU:s gränser, eller avser personer i EU – oavsett var den organisation som hanterar uppgifterna finns.

Det huvudsakliga syftet med GDPR är att förena och förenkla lagstiftningen samt stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU.

För individer innebär det här en ökad kontroll över ens personuppgifter, och för företag som är verksamma inom EU medför GDPR vissa ytterligare krav kring hur personuppgifter hanteras. Men även om vissa saker förändras, är det mycket som förblir detsamma.

EcoPåsars syn på GDPR

På EcoPåsar välkomnar vi GDPR.

Vi tror att en naturlig konsekvens av GDPR är att det kommer ställas högre krav på dataskydd samt ökad transparens och säkerhet kring organisationers processer. Detta öppnar upp möjligheter för innovativa och kundcentrerade företag att ta täten och driva en utveckling som ger konsumenter ökad insyn i hur deras data används, samt flexibilitet och kontroll över hur deras personliga information hanteras för att de ska kunna dra bättre nytta av produkter och tjänster som erbjuds.

Vi har en tydlig ambition – vi vill erbjuda smidiga produkter och tjänster som våra kunder drar nytta av. För oss är det viktigt att vara tydliga med detta, eftersom personuppgifter inte bara krävs för att hantera betalningar och uppfylla lagliga skyldigheter, utan också för att undvika onödiga, upprepande steg och istället möjliggöra den personliga, smidiga användarupplevelsen som

EcoPåsar handlar om.

Vi hanterar personuppgifter med största omsorg, och vid behov anpassar vi våra produkter, system och processer i enlighet med de krav som anges i GDPR. För oss tar arbetet inte slut den 25:e maj – snarare tvärtom; vi kommer fortsätta att förbättra våra tjänster med våra kunders integritet i åtanke.

GDPR för våra kunder

På EcoPåsar värnar vi om våra kunder, vilket innebär att vi bryr oss om dig och din integritet.

För oss är det viktigt att villkoren för våra tjänster är lättillgängliga samt att du är medveten om vilken information vi samlar in om dig och hur vi hanterar den för att kunna erbjuda dig våra tjänster.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi på EcoPåsar värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, som till exempel vår kassa och kundportal, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan komma att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv på olika sätt. Exempel på när är:

  • När du handlar hos oss
  • När du kontaktar oss eller besöker vår hemsida

Hur hanterar vi din information?

Vi på EcoPåsar värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Det finns olika scenarion där vi behöver hantera din personliga information. Exempel på dessa är:

  • Vi kan behöva bekräfta din identitet innan vi godkänner ett köp
  • Vi kan behöva utföra en kreditbedömning beroende på vilket betalsätt du väljer
  • Vi behöver förebygga olagliga aktiviteter som bedrägerier och penningtvätt

Vanliga frågor och svar

Vad används mina personuppgifter till?

Vi hanterar de uppgifter som behövs för att kunna erbjuda dig våra tjänster – kundsupport.

Kan jag begära att mina personuppgifter blir bortglömda?

Ja, det kan du!

Kan jag begära en utskrift av mina personuppgifter?

Ja!

Du kan begära ett utdrag över de personuppgifter vi har samlat in om dig. För att få ett sådant utdrag behöver du kontakta oss.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål de samlats in för, exempelvis för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig eller våra berättigade intressen och tills dess att det inte längre finns några legala skyldigheter eller rättigheter för oss att ha kvar informationen.

Var lagrar ni mina personuppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter med största omsorg och ser till att de lagras tryggt och säkert. Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Eftersom EcoPåsar är fast beslutet att alltid skydda dina uppgifter, kommer EcoPåsar att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå i linje med, skyddsnivån som erbjuds inom EU/EES-området.