Produktlivscykel

Gjord utav växt, inte petroleum!

Hållbarhet definierar våra produkter och hur vi arbetar. Vi är måna om att få planeten i ett bättre skick än vi först fann den i. Olyckligtvis utnyttjas våra naturresurser i en alarmerande takt. 
Vad som är värre, mycket av vår konsumtion resulterar i fast avfall – kasserade koppar, plastpåsar och matbehållare – som håller sig kvar i miljön i århundraden.
I ett försök att minimera avfall, valde vi att göra våra produkter av majs som alternativ till plast. Vår produktlivscykel analys visar att våra påsar är hållbara och genererar mindre avfall. Däremot använder petroleumbaserad plast mer energi och vatten och avger stora mängder kol och fast avfall.

1 – Matrester och annat läggs in i Ecopåsen.

2 – Ecopåsen kastas in i det gröna kärlet som i sin tur hämtas och lämnas avfallsstation.

3 – Avfallsstationen omvandlar avfallet till kompost. Komposten kan användas som ett biologiskt gödningsmedel för jorbruk.

4 – Komposten används av jordbrukare för att berika jorden med organiskt material. Det främjar tillväxten av växter.

5 – Visa (majs) av dessa grödor kan användas för att tillverka nya Ecopåsar. Grönsaker och frukter finns tillgängligt igen.