Komposterbar

Komposterbar

På EcoPåsar ser vi det som vår uppgift att erbjuda hållbara produkter för att göra världen bättre. Hållbarhetens ledord – minska, återanvänd, återvinn* – styr oss mot vårt slutliga mål; en utsläppsfri ekonomi. Till vi når dit är EcoPåsars kasserbara artiklar designade för att förvandla spill till ny brukbar jord genom kompostering; för att förse konsumenter och producenter av livsmedel med ett förnybart alternativ. Att välja miljövänliga produkter är ett sätt att direkt hjälpa vår lidande miljö. EcoPåsars komposterbara produkter är alternativ till vardags plast och engångsartiklar av frigolit. Det går åt upp till tre gånger mindre energi för att tillverka dem och de orsakar ingen förorening under sin livscykel jämfört med petroleum baserade produkter. De är sprungna ur förnybara resurser och spillmaterial. De besparar livsmiljöer och räddar den biologiska mångfalden; listan över gagnen är närmast ändlös.

Innebörden av ”komposterbar”:

Alla levande varelser konsumerar resurser och genererar avfall. I ett välbalanserat ekosystem är avfall från en varelse resurs för en annan. Inom jordens natur kretslopp är avfall som är biobaserat och komposterbart ett hälsosamt förnybart näringsämne för det nya livet. Petroleumbaserat avfall är däremot inte hälsosamt för de nya livet. 

Biologiskt nedbrytbar:

Kapabel för sönderdelning genom biologiska medel; vanligtvis sammansatt av organisk substans som lätt kan sönderdelas av en mängd olika mikroorganismer; tekniskt sett sammansatt av nästan vilket material som helst med tillräckligt tid, kan vissa mikroorganismer sönderfalla nästan vad som helst; t.e.x. kan aluminiumburkar sönderdelas i havet på cirka 170 år, och hårda plastflaskor bryts ned i havet på ungefär 400 år.

Biobaserad:
Härledd från växter; ´härledd från levande råmaterial; härstammar från förnybara biologiska resurser.