Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet är tanken att civilisationen som helhet kan verka på ett sätt som inte bara stöder social jämlikhet utan också skyddar jordens ekosystem och naturresurser under kommande generationer. På EcoPåsar försöker vi vårt bästa – i produkterna vi säljer, hur vi driver vår verksamhet, vad vi gör med våra vinster och de värderingar vi har.

EcoPåsars hållbara utvecklingsmål

  • Ingen fattigdom
  • Anständiga villkor och ekonomiskt tillväxt
  • Minskad ojämlikhet
  • jämställdhet mellan könen
  • Fred, rättvisa och starka institutioner

Våra utsläpp

Vårt kolavtryck är summan av alla koldioxidutsläpp vi når medan vi bedriver vår hållbara verksamhet. Det innefattar produktionen av råmaterial hos våra leverantörer och transporten fram till din dörr. Vi tar hänsyn till processutsläpp, frakt till oss med båt, frakt till er med lastbil och utsläpp som kommer i och med upprätthållning av lagerlokaler. Med vårt kontorsavtryck tar vi till och med hänsyn till utsläppen från tjänsteresor och pendling; allt för att åstadkomma en rättvis bild av våra utsläpp och ett högt strävansmål.

Våra insatser

Vi tror på att både individer och företag kan och bör minska sina kolavtryck. Det första steget är att se till sina egna utsläpp, som vanligtvis är kopplade direkt till att minska sin energiförbrukning. Nästa steg är att investera i hållbar energiproduktion som sol- och vindkraft. 

Energisparande

Vi på EcoPåsar är stolta både över att erbjuda certifierade förnybara produkter men också över vår hängivenhet till hållbar affärsverksamhet. Nyckeln till rollen som ledande leverantör av nedbrytbara produkter inom industrin är insikten att varje handling får en konsekvens. Global klimatförändring är en av mänsklighetens värsta fienden och i tillverkningen drar vi vårt strå till stacken för att minska koldioxidutsläppen. Dock tänker vi ett steg längre genom att målinriktat minska utsläppen även under hela våra nedbrytbara produkters livscykel.